Marsh më 8 mars për barazinë gjinore, dhunën dhe diskriminimin sistematik

Më 8 Mars 2021 (e hënë), me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, duke filluar nga ora 15:00, marshi i pestë për të Drejtat e Grave do të fillojë para Ministrisë së Brendshme.

Në këtë marsh proteste nën parullën: “Një shtet që nuk vepron është një shtet që përdhunon”, OJQ-të për barazi gjinore do të dërgojnë një mesazh se nuk mund të jemi të lirë, kur ende po luftojmë për të drejtat, dinjitetin dhe respektin e punëtorëve tanë, dhe ne jetojmë nën kërcënimin e dhunës dhe diskriminimit sistematik.

“Ne po marshojmë sepse një shtet që nuk vepron është një shtet që përdhunon. Ne po marshojmë në mbështetje të të gjitha viktimave të grupit kriminal “Javna soba” dhe të gjitha viktimave të dhunës me bazë gjinore. Ne po marshojmë për të kujtuar institucionet, Ministrinë e Brendshme dhe Prokurorinë Publike, se nuk do të ndalemi derisa të plotësojnë kërkesat tona:

  • Prokuroria Publike duhet menjëherë dhe qartë të zbardhë çështjen “Javna soba”, e cila është një krim në të cilin një numër i madh i grave janë viktima të dhunës me bazë gjinore.
  • Ndjekje penale e administratorëve të grupeve, si dhe të gjithë anëtarëve që kanë postuar dhe po postojnë akoma foto dhe po postojnë detaje personale të vajzave dhe grave.
  • Ngacmimi seksual përmes internetit duhet të rregullohet në mënyrë specifike në Kodin Penal.
  • Trajtimi profesional, ndihma dhe mbështetja për viktimat e dhunës me bazë gjinore nga të gjitha institucionet përkatëse.
  • Ky rast është një shans për institucionet që të tregojnë se ata mbrojnë të drejtat e grave në praktikë, dhe jo vetëm në mënyrë deklarative”, shkruajnë nga Platforma për barazi gjinore.

Marshi për të drejtat e grave do fillojë përpara Ministrisë së Brendshme duke vazhduar në parkun para Kuvendit.

A.B.