Misioni i OSBE-së në Shkup vazhdon përpjekjet për të zvogëluar abuzimin me ar*më të vogla dhe ar*më të lehta

Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Ministria e Brendshme filluan sot një projekt të ri që synon zvogëlimin e rrezikut të tregtisë së paligjshme dhe keqpërdorimit të ar*mëve të vogla dhe ar*mëve të lehta (SALË). Projekti i ri bazohet në rezultatet e projektit të mëparshëm, të zbatuar gjatë katër viteve të fundit me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Gjermane e Punëve të Jashtme. Ky aktivitet ndihmoi Ministrinë e Brendshme të azhurnojë infrastrukturën e saj të sigurisë në 15 kalime kufitare në të gjithë vendin, të vendosë rregulla standarde për menaxhimin e inventarëve të AVL-ve dhe të forcojë rolin e Komisionit Kombëtar të AVL-ve.

 “Siguria e rezervave kombëtare të AVL-ve është me rëndësi të madhe për rritjen e sigurisë kufitare, duke kontribuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe shmangien e tregtisë së mëtejshme të paligjshme, e cila në fund të fundit kontribuon në sigurinë e qytetarëve në rajon dhe më gjerë,” tha kreu i misioni. OSBE në Shkup Clemens Cili në hapjen e ngjarjes për të filluar aktivitetin.

Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha:

“Problemi i përhapjes së pakontrolluar të ar*mëve të vogla dhe të lehta ka fituar rëndësi në vitet e fundit në agjendat ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare, pasi rrethanat shtesë globale, veçanërisht në fushën e migrimit masiv dhe ndryshimit të koncepteve terr*oriste, u shumëfishuan pasojat e mundshme të rrezikshme të përhapjes së pakontrolluar të ar*mëve të vogla dhe të lehta. Shpesh shohim se ky lloj i veprimtarisë së paligjshme dhe kriminale është një nga katalizatorët që më tej transformon incidentet lokale në ngjarje shumë më të gjera rajonale dhe globale. Nga ky aspekt, ndërtimi primar i standardeve për zhvillimin e sistemeve efektive për shkëmbimin e informacionit dhe transparencës, ndarjen e praktikave më të mira, si dhe ngritjen e vetëdijes së publikut përmes zbatimit të programeve të përshtatshme është parësore”, tha Spasovski.

A.B.