VMRO-DPMNE propozon që deputetët të kenë vetëm shtetësi maqedonase

Në përgjigje të provokimeve nga zv/kryeministri bullgar Krasimir Karakaçanov rreth pasaportave të pretenduara bullgare të deputetëve dhe zyrtarëve të VMRO-DPMNE, grupi parlamentar i partisë së Mickoskit propozon që “një deputet mund të bëhet një shtetas maqedonas i rritur që mban vetëm shtetësinë maqedonase”. Nëse zgjidhja ligjore miratohet në ditët në vijim, ata propozojnë që të aplikohet edhe për këtë përbërje parlamentare.

“Ndryshimet në projektligj janë në dy nene, në kushtet e zgjedhjes së deputetëve ku shtojmë një nen të ri në të cilin themi që personi që do të zgjidhet deputet duhet të plotësojë kushtin, ndër të tjera, të jetë vetëm shtetas i Republikës së Maqedonisë. Ekziston një kusht i tillë në Ligjin për Punët e Jashtme dhe ne kërkojmë që kjo dispozitë nga neni i këtij ligji të harmonizohet me Kodin Zgjedhor brenda tridhjetë ditësh pas hyrjes në fuqi”, tha Nikola Micevski, koordinator i VMRO-DPMNE .

Burimi: Kanal 5

A.B.