Ora policore la mërgimtarët në kufi

Mërgimtarët të cilët mbrëmë janë kthyer në vend me vetura gjatë orës policore, thonë se janë ndaluar dhe janë lënë të presin në kuri në Tabanoc. Sipas mërgimtarëve që janë ankuar në redakësi, policia kufitare u ka thënë se për të hyrë në Maqedoni duhet të presin deri në përfundim të orës policore në ora 5.

Kujtojmë qytetarët për rregullat e lëvizjes gjatë orës policore:

“Vendimi për ndalimin e lëvizjes nuk zbatohet për pasagjerët që mbërrijnë ose largohen nga aeroportet ndërkombëtare, biletat e avionit të të cilëve do të njihen si leje gjatë orës policore. Kjo rregull është e njëjtë për udhëtarët në transportin ndërkombëtar të udhëtarëve.

Për transportuesit e personave dhe mallrave që transportojnë gjatë orës policore, një urdhër udhëtimi do të pranohet si leje, ndërsa transportuesit në tranzit do të jenë të detyruar të largohen nga një pikë kalimi kufitar në tjetrin brenda një maksimumi prej tre orësh.

Shërbimet kompetente në pikat kufitare do të kalojnë pasagjerët që u larguan nga vendi me automjete personale para vendosjes së orës policore, gjatë së cilës do të zbatohen masat aktive për testin PCR për ata që vijnë nga ato vende për të cilat kjo procedurë është e detyrueshme.

Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës është e detyruar të lëshojë një deklaratë duke informuar qytetarët dhe operatorët ekonomikë se vlefshmëria e lejeve të lëshuara tashmë të lëshuara gjatë vendimeve të mëparshme për ndalimin e lëvizjes është ripërtërirë.”