Haj’nat vje dhin qindra libra me përmbajtje fetare

<figure><img src=”https://i.imgur.com/FK1NUCk.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/LIoPAGY.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/CRU701k.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/l7bgfeN.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/iPHyMLz.jpg” /></figure>

<figure><img src=”https://i.imgur.com/FK1NUCk.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/LIoPAGY.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/CRU701k.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/l7bgfeN.jpg” /></figure>
<figure><img src=”https://i.imgur.com/iPHyMLz.jpg” /></figure>
Një vje dhje e rë ndë ka ndodhur në orët e para të 15 marsit në fshatin Hencë të Fushë-Kosovës.
Në një lokal atje, dy shohet se një person ka vje dhur libra me për mbajtje fe tare.

Këtë e ka konfirmuar po licia në raportin 24 orësh.

“Në fshatin Hencë të Fushë Kosovës, 15.03.2021-02:50. Ank uesi mashkull kosovar ka rap ortuar se i është hapur me for cë dera e lokalit nga i dy shuari mashkull kosovar ku iu janë vj edhur libra me për mbajtje fe tare”, thuhet në ra portin 24 orësh.

Pol icia thotë se ky rast është nën he time.

Burimi i lajmit: <a href=”https://rtvpendimi.com/hajnat-ne-fushe-kosove-vjedhin-qindra-libra-me-permbajtje-fetare/?fbclid=IwAR3caACp_0lBNjMoZAlCxJ22u7ckxk2lagWX40FHpjoqeGvncMfjfp3mLfA”>Këtu</a>