Nga diaspora përmes aplikacionit janë vetëregjistruar 77 122 persona

Një total prej 77,122 personash janë regjistruar përmes aplikimit të vetë-regjistrimit të diasporës. Procesi i vetëregjistrimit filloi në 1 Mars dhe do të zgjasë deri më 21 Prill. Përmes aplikacionit mund të regjistrohen shtetasit e Maqedonisë që banojnë jashtë vendit, për shkak të punës ose arsye të tjera personale, më gjatë se 12 muaj.

Regjistrimi i popullsisë në vend do të kryhet nga 1 deri më 21 Prill 2021.

A.B.