Dalin pаmjet e teleferikut në Itali ku humbën jetën 14 persona (Video)

Mediat italiane kanë bërë publike sot pamjet e inc id entit tr ag jik që ndodhi më 23 maj në Mottarone, Itali.
Teleferiku i mbushur me turistë p ësoi defekt, ngeci dhe më pass u kthyer mbr apsht me shpejtësi. Ai u p ër pl as pas një shkëmbi dhe u sh k ëp ut.
Nga kjo ngjarje hu mb ën je tën 14 persona, mes të cilëve disa ishin fëmijë. Nga a ks ide nti mbi je toi vetëm një fëmijë 5 vjeç.
Videoja e a ks i dentit në Mottarone është pjesë e d osjes së he timit dhe lejon të sqarohet dinamika e saktë e in cide ntit vd ek je p rurës. Pamjet e sh përndara sot në media janë regjistruar nga një kamera sigurie në një nga kullat e teleferikut. Në pamje mund të shihet edhe operatori i stacionit që la rgohet me shpejtë dhe th ërret për ndihmë.