A e legàlizõn Qeveria márihùanën

Dalëngadalë Qeveria po e shtynë përpara pr0ces!n e legalizimit të kanàbiśit. U miratua teksti i Pr0p0z!m-l!gj!t për k0ntr0ll!n e nàrk0t!këvè dhe
substàncvè ps!k0tr0pè . Nga Qeveria thonë se ky pr0p0z!m l!gj do të sigurojë kontroll më të mirë të barnave
nàrk0t!ke. Zëdhënësi i Qeverisë Dushko Arsovski njoftoi se kompanitë me
l!cèncë për kultivimin e kanàbiśit për qëllime mjèkës0re do të paguajnë tarifë prej 10% e cila do tu dedikohet projekteve me interes publik.

“Informojmë se qeveria në mbledhjen e fundit e përcaktoi tekstin e Pr0p0z!m
l!gj!t për kontroll të lëñdëvè
nàrk0t!ke dhe substàncvè ps!k0tr0pè , eksportet e luleve të thata të kanàbiśit për qëllime med!c!nale tanimë ka filluar, por tani me pr0p0z!m draftin l!gj0r, në mënyrë precize po rregullohet eksporti, futet një tarifë e re shtesë prej 10% nga të ardhurat e sasisë së prodhimit, para të cilat do të shkojnë në fond special. Qëllimi është që qytetarët të shohin publikisht, do të mbështetet fondi për sëmûndjè të rralla, fondi për media dhe produksioneve me karakter publik si dhe prioritet do të kenë programet sportive, kultura dhe shoqëria civile”, deklaroi Dushko Arsovski, zëdhënës i Qeverisë.

Reaguan nga VMRO-DPMNE. Antonio Milloshoski këtë pr0p0z!m l!gj e quan
skàndàl të qeverisë. Sipas tij Zaev dhe Ahmeti duke përdorur flamurin Evropian po sjell!n l!gje për përfitime personale.

“Ne konsiderojmë se ky është një akt
skañdal0z me të cilin flamuri evropian abûz0hèt shumë herë për tema që nuk kanë ndonjë rregullativë të unifikuar në Bashkimin Evropian. Zaev dhe Ahmeti i kanë gënjyer qytetarët për katër vjet se ata do ta bëjnë vendin një Maqedoni evropiane me këtë Pr0p0z!m-l!gj për
tràf!kûn e dr0gëś për ta bërë Maqedoninë një Kolumbi në Evropë, një vend ku trafiku i dr0gëś , ashtu siç bëri kreu i Ministrisë së Brendshme në Prilep, do të bëhet një biznes i l!gjshëm i familjes Zaev dhe partnerëve të tij të koalicionit. Pse ky l!gj është
skañdal0z, jo vetëm për shkàk të flamurit evropian, por për shkàk se kryeministri privatizoi qeverinë për të miratuar l!gje për fitime të biznesit familjar”, tha Milloshoski.

Nga qeveria pohojnë se me propozim l!gj!n për kontrollin e barñavè
nàrk0t!kè dhe śubstàncàve ps!k0tr0pè mundësohet eksporti i luleve të thata të marra nga rritja e kanàbiś!t për qëllime mjekës0re. Në këtë mënyrë personave juridik që kultivojnë kanàbiś!n u mundësohet që sasitë e prodhuara tashmë të produkteve të thata bimore si lëñdë
nàrk0t!ke t’i shesin në tregjet në Evropë dhe më gjerë, duke respektuar konventat ndërkombëtare dhe
lègj!slàc!0n!n evropian që rregullon çështjen./TV21