Kurti: Statusi i Kosovës është vendosur, dialogu ka të bëjë vetëm me marrëdhënien e ardhshme me Serbinë

Kurti, i cili së fundmi ishte në Athinë për konferencën e “The Economist” dhe pati një takim të shkurtër me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, është qartazi kundër një shkëmbimi
tèrr!t0r!àl me Serbinë dhe kûndër rivendosjes së kûf!jvè në Ballkan. Ai gjithashtu thekson se statusi i Kosovës është vendosur përgjithmonë dhe se dialogu me Beogradin ka të bëjë vetëm me marrëdhënien e ardhshme midis dy vendeve.

“To Vima”: Kosova kaloi një periudhë të paqëndrueshme politike me zgjedhje të njëpasnjëshme, por duket se tani ka një qeveri të qëndrueshme. Cilat janë prioritetet tuaja kryesore si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm? Sa i madh është pr0blèm! i k0rrûps!0n!t?

Ne kemi qenë të fokusuar në dy prioritete themelore dhe më ûrgjènte. Prioriteti i parë ishte fokusimi në menaxhimin e pandemisë me qëllim minimizimin e pasojave në shëndetin publik. Si rezultat, në 100 ditët e fundit, falë masave të duhura kûndër COVID-19, përgjigjes së shkëlqyeshme nga qytetarët dhe vaksinimit masiv, numri i rasteve të reja ka rënë për 99%, numri i raśtevè akt!ve për 97% dhe numri i
h0śp!tàl!z!mevè për 86%.

Krahas kësaj, ref0rmat tona në sistemin e drèjtësîsë, lûftà kûndër k0rrûps!0n!t dhe ruajtja e fondeve publike kanë pasur ndikim pozitiv në rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet publike. Në frontin ekonomik, në pesë muajt e parë të këtij viti kemi shënuar disa rezultate shumë pozitive dhe premtuese. Aktiviteti ynë ekonomik është rritur për 15%, të ardhurat e buxhetit tonë për 30%, eksportet për 66% dhe për këtë vit ne parashikojmë rritje ekonomike për 7.9%. Ne gjithashtu kemi hartuar një pako të rîngjàlljès ekonomike me 1.1 miliardë euro kontribute në ekonominë tonë.

“To Vima”: Bisedimet janë !ntèns!f!kûar midis Serbisë dhe Kosovës në k0ntèkst!n e dialogut Beograd – Prishtinë, të lehtësuar nga BE-ja. A ka pasur pr0grès kohët e fundit në këto bisedime? A është larguar nga tryeza e bisedimeve skenari i shkëmbimit tèrr!t0r!àl?

Kosova kërkon t’i zgjidhë çështjet e pazgjidhura me fqinjët përmes d!al0gut. Ne do të kemi mundësi t’i rregullojmë marrëdhëniet në Ballkan vetëm me një d!al0g parimor dhe të përgatitur mirë, të bazuar në vlerat evropiane. Pavarësia e Kosovës është trembëdhjetëvjeçare. Që nga vendimi i Gjÿkàtëś Ndërkombëtare të Drèjtës!së në vitin 2010, që vërtetoi faktin se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk kishte shkelur të drejtën ndërkombëtare, debati për shtetet është mbyllur.Unë nuk do të diskutoj statusin e Kosovës, as !ntègr!tèt!n tonë tèrr!t0r!àl . Është çështje e zgjidhur. Nuk mund të lejojmë rîngjàlljèn e projekteve të dështuara për shkëmbimin tèrr!t0r!àl e as të atyre për bosnjëzimin e Kosovës. Serbia tani duhet të d!stanc0het nga regj!m! i Millosheviqit dhe të mos insistojë që në një farë mënyre të vazhdojë t’i arrijë qëllimet e vjetra, me mjete të reja. Tema e vetme është marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“To Vima”: Ballkani duket se është kthyer në vëmendjen e të gjithë akterëve të mëdhenj globalë dhe më e rëndësishmja në vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, pas publikimit të non-papers që flasin madje edhe për rivendosjen e kûf!jvè në rajon përgjatë vijave etnîke, janë paraqitur disa skenarë. Si u përgjigjeni atyre që shqetësohen për mundësinë e një Shqipërie të madhe? A jeni kûndër këtyre skenarëve apo do t’i konsideronit në
rrèthànà spec!f!ke? A nuk është mundësia e një “Schengen-i Ballkanik” çëśhtje më reale dhe konstruktive për të nx!tûr bashkëpunimin raj0nal?

Unë vazhdoj të besoj se përgjigja më e mirë ndaj të gjitha këtyre “Non Papers” është “No comment” sepse përmes përgjigjeve, ato po përpiqet të sjellen në jetë. Ne duhet të shkojmë drejt
!ntègr!m!t evropian dhe euro-atlantik. Kosova nuk ka dilema. BE dhe NATO janë vlera tonat ashtu edhe dest!nàc!0n i yni. Duke ditur që k0rn!za aktuale rajonale nuk mund të na përgatitë për pranim në BE, në Samitin e Tiranës unë kam pr0p0zuar që të përditësojmë CEFTA-n në SEFTA (Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Evropës Juglindore) bazuar në modelin EFTA – EEA, që do të lartësonte të gjithë raj0n!n dhe do të kapërcente
peñgeśat aktuale. Ne sigurisht se shpresojmë që K0m!s!0n! Evropian mund ta konsiderojë seriozisht këtë pr0p0z!m dhe të fillojë dialogun që do të çonte në rezultate konkrete. Ne jemi të bindur se nëse ecim së bashku në këtë rrugë, atëherë do të jemi në gjeñdje të adresojmë shumë sf!da dhe të arrijmë objektivin tonë të përbashkët.

“To Vima”: Së fundmi, ministri i Jashtëm i Greqisë, Dendias, vizitoi Prishtinën. Zyra juaj ndërlidhëse në Athinë është avancuar, por ende mungon njohja zyrtare diplomatike. A jeni optimist që kjo do të ndodhë, a jeni në bisedime me palën greke për këtë? A ka ndonjë afat kohor?

Ne i jemi mirënjohës Greqisë për mbështetjen e saj dhe qëndrimin pozitiv ndaj Republikës së Kosovës në pr0cèsèt e !ntègr!m!t si në rajon ashtu edhe Evropë. Ne e vlerësojmë shumë qëndrimin konstruktiv ndaj vendit tonë, qëndrim të cilin Greqia e ka dëshmuar përsëri me mbështetjen e dhënë në favor të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Greqia duhet të jetë me popullin e Kosovës dhe të ofrojë mbështetjen e saj. Greqia dhe Kosova duhet të f0rć0jnë màrrëdhën!et e tyre të pavarura për shkàk të h!st0r!së së gjatë të përbashkët, qëll!m!t të përbashkët të stab!l!tet!t dhe pàqes në Ballkan dhe të ardhmes së gjatë të përbashkët.

“To Vima:” Përveç njohjes, cilat janë fushat kryesore në të cilat Athina dhe Prishtina mund të bashkëpun0jnë qoftë në aspektin dypalësh ashtu edhe në atë raj0nal? A e shihni Greqinë si vend që mund t’ju ofrojë asistencën e nevojshme teknike në rrugën tuaj drejt !ntègr!m!t në BE? A jeni i shqètësûar se
màrrëdhën!et e ngûshta të Turqisë me Kosovën mund të pèng0jnë bashkëpûn!m!n me Greqinë?

Kosova dëshiron të ndërtojë mbi lidhjet h!st0r!ke midis popujve tanë dhe të f0rc0jë màrrëdhën!et vëllazërore afatgjata me Greqinë, një element i rëndësishëm i stàb!l!tet!t raj0nal afatgjatë. Ne e vlerësojmë shumë mbështetjen e Greqisë. Duke pasur parasysh peshën e Greqisë në rajon, si dhe frymën e bashkëpunimit në rajon, ne do ta mirëprisnim vendimin për njohjen e Kosovës. Njohja do të ishte dëshmi thelbësore e rolit udhëheqës në raj0n që Greqia duhet të ketë. Màrrëdhën!et ekonomike Kosovë-Greqi janë duke u
f0rćuàr. Kjo dëshm0het nga forumi virtual ekonomik i organizuar nga dy MPJ-të përkatëse në muajin prill të vitit 2021. Ka ende hapësirë për rritjen e shkëmb!meve tregtare midis dy vendeve./ LajmPress