Hoxhë Drilon Gashi: Mbulesa nuk e bën një grua myslimane të devotshme

Të mbulohesh, sipas hoxhës Drilon Gashi, nuk e bën një grua myslimane të devotshme.

Ai në një intervistë për Rubikon të KTV-së tha se të gjithë ata që e përhapin një ide të tillë e kanë kèqkûptûar islamin.

“Në kohën e fundit e pashë në një qytet në Holandë një statujë të dy grave, vajzave të mbuluara me shami. Më bëri të besoj që Evropa është shumë tolerante edhe ndaj shamisë, nuk është se Evropa e civilizuar është kuñdër shamisë.

Disa njerëz supozojnë se grua e devotshme është ajo që e ka të mbuluar edhe fytyrën dhe se ajo që është e mbuluar është më e devotshme se ajo që nuk është e mbuluar. Kjo është kèqkûpt!m i islamit dhe Kuranit sepse dèc!d!v qartë e lidh devotshmërinë me diçka tjetër jo me metrin e pëlhurës. Zoti në Kuran thotë se ‘ju kam mundësuar të merrni rroba nga lëkurat e kafshëve, pambukut e të tjerë. Ne u kemi mundësuar të mbûl0n! pjesët e tûrpśhme , por dijeni se rroba e devotshmërisë është më e madhja’”, ka deklaruar ai.tûrpshme, por dijeni se rroba e devotshmërisë është më e madhja’”, ka deklaruar ai.