Fondacioni Ardhmëria-T iniciativ për realizimin e programit ‘Bursa për nxënsit ’

Fondacioni Ardhmëria-T iniciativ për realizimin e programit ‘Bursa për nxënsit ’ qëllimi së cilës është ngritja dhe avancimi i të rinjve, kontribuon me një qëllim vizionar drejtë zhvillimit të shoqërisë në përgjithësi. Programi i bursave për nxënësit e FAMILJEVE ( me kushte të renda ekonomike ) atyre JETIMA dhe INVALIDA paraqet njërin ndër programet kryesore i cili aplikohet këtë vit nga Fondacioni Ardhmëria-T. Prioriteti dhe qëllimi kryesorë është mbështetja e nxënësve më të mirë dhe stimulimi i tyre përmes bursave. Me anë të këtij programi Fondacioni Ardhmëria ndikon në rritjen e cilësisë arsimore ku këta nxënës do të i shndërrojnë rezultatet e tyre të shkëlqyera në kontribut për zhvillimin e shoqërisë.

” Kontribo edhte ti” – Bëhu pjesë e grumbullimit të fondeve për fëmijë.

Info +38970546801