December 6, 2022

“Allahu Ekber, Rihanna, Hitler..”, emrat e ndaluar në vende të ndryshme të botës

Ndonjëherë prindërit duan t’i vënë fëmijës së tyre një emër të rrallë, por ata nuk janë gjithmonë në gjendje ta bëjnë këtë. Qeveritë e vendeve të ndryshme përpiqen t’i shpëtojnë foshnjat nga situata të vështira në të ardhmen dhe madje bëjnë lista me emra të ndaluar. Megjithatë, kriteret ndryshojnë sipas vendit.

Në shumë vende, ligjet që rregullojnë emërtimin e fëmijëve bazohen në një parim të thjeshtë: një emër nuk duhet të tingëllojë si një fjalë e turpshme dhe nuk duhet të shkaktojë probleme për fëmijën në të ardhmen. Gjithashtu, në disa vende mund të ndalohen edhe emrat që shkelin traditat kulturore.

Franca
Përpara vitit 1993, zgjedhja e emrit për fëmijët kontrollohej nga një ligj i miratuar nga Napoléon Bonaparte që përshkruante se cilët emra ishin të pranueshëm. Sot njerëzit duhet të informojnë gjykatën lokale për emrin që do t’u vënë fëmijëve të tyre. Nëse një emër mund të çojë në një lloj abuzimi në të ardhmen, gjykata mund ta ndalojë emrin.

Emrat e ndaluar: Nutella, Strawberry, Mini Cooper, Prince William.

Arabia Saudite


Qeveria e vendit ndalon emrat e huaj, ata që mund të jenë të ngjashëm me fjalët e turpshme ose blasfemuese dhe ato që cenojnë traditat shoqërore dhe fetare.
Emrat e ndaluar: Linda, Angel, Maya, Queen, Alice, Ben, Profet.

Islanda

Prindërit mund të zgjedhin një emër nga një listë që ka rreth 1800 opsione për secilën gjini (përjashtimi i vetëm është për prindërit nga vendet e tjera). Megjithatë, nëse emri i zgjedhur nuk është në listë, një komision i posaçëm duhet të miratojë së pari zgjedhjen e emrit. Emri duhet të funksionojë sipas rregullave të gjuhës islandeze për sa i përket gramatikës dhe drejtshkrimit. Për shembull, nëse një emër përmban një Q ose një W, ai do të ndalohet sepse alfabeti nuk i përmban këto shkronja.

Emrat e ndaluar: Harriet, Dunkan, Zoe, Enrique, Ludwig.
Portugalia

Në këtë vend, emrat e foshnjave duhet të jenë tradicionalisht portugez, të tregojnë gjininë e foshnjës dhe të mos tingëllojnë si pseudonim. Për t’ua bërë më të lehtë prindërve gjetjen e emrave të përshtatshëm, ekziston një listë e veçantë emrash që mund të përdorin.

Emra të ndaluar: Nirvana, Viking, Jimmy, Rihanna, Sayonara.

Gjermania

Në Gjermani nuk mund t’i vësh vetëm një emër një fëmije. Së pari, një organizatë e veçantë lokale duhet të miratojë emrin. Këtu ndalohen të gjitha fjalët që mund të kenë ndikim negativ në mirëqenien e fëmijëve. Përveç kësaj, emri duhet të identifikojë qartë gjininë. Ju nuk mund të përdorni emrat e ushqimeve, mbiemrat ose emrat e objekteve.

Emrat e ndaluar: Adolf Hitler, Usama Bin Ladin, Woodstock, Gramaphone.

Danimarka

Një emër mund të zgjidhet nga një listë e miratuar që përmban 18,000 emra femra dhe 15,000 emra meshkuj. Nëse dëshironi t’i vendosni fëmijës tuaj një emër tjetër, së pari do t’ju duhet të merrni miratimin. Emri duhet të tregojë gjininë dhe të jetë në përputhje me rregullat gjuhësore të vendit.

Emrat e ndaluar: Ape, Pluto, Cammmilla, Ashleiy, Jacobp.

Lista e emrave të ndaluar nga ky vend përmban tituj, numra, ngjyra, perime, fruta, pajisje dhe fjalë të këqija. Nëse prindërit ende dëshirojnë t’i japin fëmijës së tyre një emër në një nga ato kategori, ata duhet të marrin miratimin.

Emrat e ndaluar: Stinky Head, Hitler, 007, Hunchback.

Suedia

Këtu nuk mund të jepni një emër me një shkronjë ose një emër që është “qartësisht i papërshtatshëm” dhe mund të sjellë siklet për personin.

Emrat e ndaluar: Elxis, Allahu Ekber, K8lyn.

Zvicra

Në Zvicër, ashtu si në Gjermani, një organizatë e veçantë duhet të miratojë fillimisht emrin. Nuk mund të përdorësh mbiemra, emra të zuzarëve biblikë, marka ose vende gjeografike. Nuk mund t’u vendosësh emra vajzash djemve dhe anasjelltas. Dhe të gjithë emrat tronditës dhe qesharak janë gjithashtu të ndaluar.

Emrat e ndaluar: Kain, Juda, Brooklyn, Chanel, Mercedes, Paris.

Britania e Madhe

Në Britaninë e Madhe, nuk ka ligje që kontrollojnë emrat, megjithatë, fjalët e këqija, numrat, titujt dhe gjithashtu emrat që është e pamundur të shqiptohen nuk mund t’u jepen fëmijëve.

Zelanda e Re

Emrat që mund të lëndojnë dikë, që kanë më shumë se 100 karaktere dhe që të kujtojnë tituj dhe marka nuk mund të përdoren. Për shembull, emri Drejtësi nuk mund të përdoret.

Emrat e ndaluar: “.”, Fat Guy, Lucifer, Jesus Christ, Saint, Chief Maximus, 4real, Mafia No Fear.

Kinë
Në të kaluarën, në Kinë, ishte e ndaluar të përdorej emri i Perandorit në pushtet për një fëmijë. Sot, të gjitha ndalimet janë të lidhura me gjuhën: gjuha kineze ka 70,000 karaktere, por jo të gjitha mund të lexohen nga një kompjuter. Emrat e fëmijëve janë të kufizuar në karaktere.

Meksika


Në Meksikë, emrat që mund të çojnë në probleme në të ardhmen janë të ndaluar. Gjithashtu, emrat e personazheve të rremë nuk mund të përdoren.

Emra të ndaluar: Hermione, Burger King, Robocop, Twitter, Christmas, E-mail, Circumcision, Lady Di, Underwear, Pocahontas, Spinach.

Maroku

Në Marok, emrat e huaj të zgjedhur nga prindërit mund të ndalohen. Për shembull, emri Sarah është i ndaluar për shkak të drejtshkrimit të huaj, por Sara nuk do të shkaktojë probleme dhe mund të përdoret.

Rusia

Që nga viti 2017, në Rusi, është e ndaluar të emërtohen fëmijët me numra, simbole që nuk janë shkronja, fjalë të këqija, tituj, gradë dhe pozicione.

Australia
Në Australi, ekziston një listë me emra të ndaluar që përfshin kryesisht tituj dhe emra markash. Fjalët e këqija, fjalët e gjata dhe fjalët që përfshijnë karaktere që nuk janë në gjuhën angleze nuk mund të përdoren.

Emrat e ndaluar: #ROFL, LOL, iMac, Jesus Christ, Marijuana, Australia, Stan, Sister, God./